Khoá học

LỚP HỌC PRIVATE 1-1

KHÓA HỌC NHIẾP ẢNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO (Khoá BC)

 • Phù hợp với các bạn beginners mới tiếp xúc với máy ảnh hoặc các bạn có đam mê với nghề nhiếp ảnh
 • Khóa học diễn ra trong vòng 1 tháng
 • Thời gian học linh hoạt
 • Khóa học đã bao gồm cả chụp và photoshop

KHÓA HỌC NHIẾP ẢNH NÂNG CAO (NC)

 • Phù hợp với các bạn đã có kiến thức và kinh nghiệm chụp ảnh
 • Khóa học diễn ra trong vòng 1 tháng
 • Thời gian học linh hoạt
 • Khóa học đã bao gồm cả chụp và photoshop

KHÓA BLEND AND RETOUCH

 • Phù hợp với các bạn đã có kinh nghiệm chụp ảnh nhưng muốn bổ sung kiến thức về chỉnh màu và retouch ảnh
 • Khóa học diễn ra trong 7 buổi
 • Thời gian học linh hoạt

KHÓA HỌC LIGHTING

 • Phù hợp với các bạn đã có kinh nghiệm trong nghề nhưng muốn bổ sung kiến thức về ánh sáng
 • Khóa học diễn ra trong vòng 8 buổi, bao gồm 3 buổi thực hành
 • Thời gian học linh hoạt

Học viên Kiều Linh (Lớp BC 1-1 Khóa 5/2023)

Học viên Yna Đào (Lớp Nhiếp ảnh cho Make up Khóa 9/2023)

Học viên Minh Lê (Lớp 1-1 BC Khóa 7/2023)

Học viên Hoàng Thái (Lớp Lighting and Retouch - Khóa 10/2022)